AlpCrew.pl | Szkolenia
What we do? Our work so far is presented here. Take a look at the products, services, websites we developed for small companies and startups.

Project AlpCrew.pl


  • Project:
  • About: Szkolenia Wysokościowe
  • Description: Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do wykonywania prac wysokościowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz dostępu linowego (Rope Access). Firma pracująca na wysokościach. Szukasz specjalistów co wykonają pracę fizyczną na wysokościach, to sprawdź ich.
  • When: 2016
  • Project information: During the implementation activities on project alpcrew.pl a website was prepared at address http://alpcrew.pl. Work started in year 2016. It consisted, among others, work on project concerning Szkolenia Wysokościowe available in PL language. The project did not require RESTful API implementation to integrate alpcrew.pl with other apps. CMS was used to manage the internal data on alpcrew.pl project. Duties in project include Projektowanie interfejsu, szata graficzna, programowanie strony.. Project concerned przygotowujących do wykonywania prac wysokościowych z wykorzystaniem technik. Website completed in year 2016 and its realization was recognized as successful by the client management
  • Implemented by