BHPBezpiecznaPraca.pl
What we do? Our work so far is presented here. Take a look at the products, services, websites we developed for small companies and startups.

Project BHPBezpiecznaPraca.pl


  • Project:
  • About: Szkolenia: pomoc przedmedyczna. Profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy.
  • Description: Szkolenia BHP dopasowane są do umiejętności i zaawansowania uczestników. Prowadzimy zarówno szkolenia wstępne, podstawowe i zaawansowane. Celem jest wskazanie grupy największych zagrożeń BHP, na które narażone są osoby przebywające w otoczeniu miejsca pracy. Szkolenia okresowe BHP we Wrocławiu prowadzą doświadczeni ratownicy, mający za sobą wieloletnią praktykę w ratowaniu ludzkiego życia.
  • When: 2013
  • Project information: During the implementation activities on project bhpbezpiecznapraca.pl a website was prepared at address http://bhpbezpiecznapraca.pl. Work started in year 2013. It consisted, among others, work on project concerning Szkolenia: Pomoc Przedmedyczna. Profesjonalne Szkolenie Z Pierwszej Pomocy available in PL language. The project did not require RESTful API implementation to integrate bhpbezpiecznapraca.pl with other apps. The bhpbezpiecznapraca.pl page don't contain a content management system (static materials only without CRM). Project concerned zaawansowania uczestników. Prowadzimy zarówno szkolenia wstępne, podstawowe i. Website completed in year 2013 and its realization was recognized as successful by the client management
  • Implemented by