Dokumentalia.pl
What we do? Our work so far is presented here. Take a look at the products, services, websites we developed for small companies and startups.

Project Dokumentalia.pl


  • Project:
  • About: Dokumentalia - pobierz dokumenty, szablony podań i pism
  • Description: Serwis gromadzący i umożliwiający ściąganie dokumentów i wzorców pism (np. zgłoszenia do ZUS, umowa zawiązania spółki itd.) • Katalog dokumentów: o Katalog podzielony jest na kategorie (np. prawo pracy, ZUS) o Kategorie są hierarchiczne: np. ZUS -> Zgłoszenia pracownika -> … o Wyświetlając podstrone kategorii wyświetlamy w zależności od kolumny show_documents tylko podkategorie lub podkategorie i wszystkie dokumenty, które naleza do tej kategorii i do wszystkich podkategorii. Zrob analogicznie jak na ceneo.pl o Dokument może należeć do wielu kategorii • Strona dokumentu: o Wyświetlamy na górze drzewko kategorii do których należy plik: ZUS->Zgłoszenia oraz dane na temat pliku (tytul, opis itd.) o wyświetlamy link do dokumentu. Adresy dokumentów jak i samo zapodwanie ich zostaną jeszcze doprecyzowane • Strona główna o Menu o Krótkie info co to za strona o Linki do głównych kategorii (tych, które nie mają rodzica). Coś jak na głównej stronie ceneo • Wyszukiwarka: o W menu ma być input wyszukiwarki o Wyszukiwarka będzie fulltextowa i będzie przeszukiwać po: tytul dokumentu, opis dokumentu, nazwa kategorii do których dokument należy • Standardowe podstrony: o Regulamin o Kontakt o O nas o Reklama • Panel administratora: o Dodaj dokument – możliwość dodania dokumentu o Edycja - Jeśli ktoś jest zalogowany jako administrator to na każdej stronie dokumentu ma być link do panelu administratora który otwiera Edycje danego dokumentu. W edycji można to wszystko co w dodaj plus możliwość usunięcia dokumentu o Zarządzanie kategoriami:  Dodaj kategorię (ma być możliwość wyboru kategorii-ojca)  Edytuj kategorię  Usuń kategorię • nie można usunąć kategorii, która ma podkategorie. • Wszystkie dokumenty, które należały do usuwanej kategorii sa automatycznie przypisywane do kategorii ojca. Jeśli nie ma kategorii ojca to dokumenty pozostaja bez kategorii. O ten punkt programista nie musi się martwić, zostaie rozwiązany na poziomie triggerów bazy.
  • When: 2013
  • Project information: During the implementation activities on project dokumentalia.pl a website was prepared at address http://dokumentalia.pl. Work started in year 2013. It consisted, among others, work on project concerning Dokumentalia - Pobierz Dokumenty, Szablony Podań I Pism available in PL language. The project did not require RESTful API implementation to integrate dokumentalia.pl with other apps. CMS was used to manage the internal data on dokumentalia.pl project. Project concerned dokumentów i wzorców pism (np. zgłoszenia do ZUS, umowa zawiązania spółki itd.) • Katalog. Website completed in year 2013 and its realization was recognized as successful by the client management
  • Implemented by