Na-Mapie.info | Tablice
What we do? Our work so far is presented here. Take a look at the products, services, websites we developed for small companies and startups.

Project Na-Mapie.info


  • Project: na-mapie.info
  • About: Tablice rejestracyjne, szkoły, adresy. Wszystko na mapie.
  • Description: Tablice rejestracyjne w Polsce. Wszystkie kody pocztowe ze spisem ulic. Mapa Polski - mapa internetowa z adresami i wyznaczaniem trasy do celu. Mapa Polski to jedyna mapa Polski z adresami punktowymi i wyznaczaniem trasy w korku. Wszystkie kody pocztowe z ulicą. Lista szkół: podstawowe, licealne, ponadlicealne, wyższe. Dostępne informacje o szkołach. Wyniki wyborów przeprowadzanych na terenie Polski: przedstawione na mapach administracyjnych gmin i powiatów w Polsce. Mapa wyborcza Polski.
  • When: 2008
  • Project information: During the implementation activities on project na-mapie.info a website was prepared at address http://na-mapie.info. Work started in year 2008. It consisted, among others, work on project concerning Tablice Rejestracyjne, Szkoły, Adresy. Wszystko Na Mapie available in PL language. The project did not require RESTful API implementation to integrate na-mapie.info with other apps. CMS was used to manage the internal data on na-mapie.info project. Technologies used are API z mapami Google, API parkingów na świecie, API do urzędów z danymi tablice rejestracyjne. Project concerned pocztowe ze spisem ulic. Mapa Polski - mapa internetowa z adresami i wyznaczaniem trasy. Website completed in year 2008 and its realization was recognized as successful by the client management
  • Implemented by