Platforma Logistyczna Trans
What we do? Our work so far is presented here. Take a look at the products, services, websites we developed for small companies and startups.

Project Platforma Logistyczna Trans.eu


  • Project:
  • About: Platforma Trans.eu - nowoczesne narzędzia ułatwiające zarządzanie transportem
  • Description: Platforma logistyczna Trans.eu to zintegrowane narzędzie do zarządzania transportem i logistyką. Obejmuje informatycznie trzy produkty przygotowane dla 3 grup odbiorców: spedytorów, producentów i przewoźników.
  • When: 2017
  • Project information: During the implementation activities on project platform.trans.eu a website was prepared at address http://platform.trans.eu. Work started in year 2017. It consited, among others, work on project concerning Platforma Trans.eu - Nowoczesne Narzędzia Ułatwiające Zarządzanie Transportem available in PL language. The software uses RESTful API to integrate platform.trans.eu with external programs. CMS was used to manage the internal data on platform.trans.eu project. Technologies used are Node.js, REACT, Java. Duties in project include Prowadzenie zespołu programistów JavaScript do frontendu i backendu. Ownership produktu, specyfikacja i definicja wymagań, analiza atrakcyjności konkurencji, przygotowanie wydań kolejnych wersji produktu.. Project concerned narzędzie do zarządzania transportem i logistyką. Obejmuje informatycznie trzy produkty. Website completed in year 2017 and its realization was recognized as successful by the client management
  • Implemented by