PoradaPodatkowa.pl
What we do? Our work so far is presented here. Take a look at the products, services, websites we developed for small companies and startups.

Project PoradaPodatkowa.pl


  • Project:
  • About: PoradaPodatkowa - interpretacje i orzeczenia
  • Description: Wyszykiwanie odpowiedzi na tematy związane z podatkami i poradą podatkową. Pomoc podatkowa w sprawach związanych z rozliczeniem do Urzędu Skarbowego. Interpretacje podatkowe i orzeczenia sądowe z Polski. Porady dla podatników w przypadkach interpretacji przepisów prawnych, w tym wyroki i orzeczenia sądu z podziałem na decyzje w różnych województwach.
  • When: 2012
  • Project information: During the implementation activities on project poradapodatkowa.pl a website was prepared at address http://poradapodatkowa.pl. Work started in year 2012. It consited, among others, work on project concerning PoradaPodatkowa - Interpretacje I Orzeczenia available in PL language. The project did not require RESTful API implementation to integrate poradapodatkowa.pl with other apps. The poradapodatkowa.pl page don't contain a content management system (static materials only without CRM). Technologies used are PSD. Duties in project include Projekt strony, projekt logotypu i oprogramowanie strony głównej. Project concerned podatkami i poradą podatkową. Pomoc podatkowa w sprawach związanych z rozliczeniem do. Website completed in year 2012 and its realization was recognized as successful by the client management
  • Implemented by